Araş. Gör. FATMA NUR ŞAHPAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. FATMA NUR ŞAHPAZ

T: (0282) 250

M fnsahpaz@nku.edu.tr

W fnsahpaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Öncesi Bilimler
Ana Bilim Dalı:Parazitoloji
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri